Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Informacja o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Mszczonów

Utworzono dnia 16.11.2022

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Mszczonów przystąpiła do procesu zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Gospodarstwa domowe spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym, będą miały możliwość zakupu opału w gwarantowanej cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę (cena nie obejmuje kosztu transportu węgla z miejsca składowania w gminie do nieruchomości nabywcy opału oraz ewentualnego workowania asortymentu).

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła gospodarstw, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023.

Ilość paliwa stałego (węgla, ekogroszku) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Aktów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. 2022, poz. 2238)  i wynosi:

  • w okresie do 31 grudnia 2022 r. – 1,5 tony 
  • w okresie od 01 stycznia 2023 r. – 1,5 tony

W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Mszczonów zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych składają wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Wnioski przyjmować będzie Centrum Usług Społecznych ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów.

W dniu 08.11.2022 r. Gmina Mszczonów zgłosiła zapotrzebowanie na rodzaj i ilość węgla kamiennego i obecnie oczekuje na kontakt ze strony spółki dystrybuującej powyższy asortyment.

Burmistrz Mszczonowa zastrzega, że Gmina nie odpowiada za jakość sprzedawanego węgla i nie będzie możliwości złożenia reklamacji oraz zwrotu zakupionego paliwa. W chwili sprzedaży będziemy jako Gmina dysponować aktualnym certyfikatem, który przedstawi spółka sprzedająca paliwo stałe. Powyższy certyfikat zostanie umieszczony  w Biuletynie Informacji Publicznej.

czytaj dalej na temat: Informacja o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Mszczonów

DOSTAWA SPRZĘTU MEBLOWEGO W RAMACH PROJEKTU CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE MSZCZONÓW

Utworzono dnia 04.10.2022

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie zaprasza do udziału w postępowaniu pn. Dostawa Sprzętu Meblowego w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dokumentacja dostępna pod linkiem:

http://www.mops.mszczonow.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-rok/n,dostawa-sprzetu-meblowego-w-ramach-projektu-centrum-uslug-spolecznych-w-gminie-mszczonow

logo Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej; flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

czytaj dalej na temat: DOSTAWA SPRZĘTU MEBLOWEGO W RAMACH PROJEKTU CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE MSZCZONÓW

⚠️⚠️⚠️UWAGA OSZUŚCI ⚠️⚠️⚠️

Utworzono dnia 31.08.2022

Informujemy, że Centrum Usług Społecznych (dawniej MOPS) ani żadna inna instytucja nie prowadzi kontroli związanych z dodatkiem węglowym. Osoby podające się za kontrolerów to oszuści. Prosimy Mieszkańców o zachowanie ostrożności!

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Mszczonowie pod numerem telefonu 47 705 82 60. 

Funkcjonariusze pełniący służbę na terenie miasta i gminy Mszczonów poza godzinami pracy sekretariatu dostępni są pod nr tel: 607 556 577

 

czytaj dalej na temat: ⚠️⚠️⚠️UWAGA OSZUŚCI ⚠️⚠️⚠️

Zaproszenie na zdrowe spotkanie z CUS i GKRPA- 27.08.2022r.

Utworzono dnia 18.08.2022

KOMUNIKAT DOT. REALIZACJI DODATKU WĘGLOWEGO

Utworzono dnia 18.08.2022

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477). tj.:” Przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 i 1137), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, przysługuje rekompensata, zwana dalej „rekompensatą”. Sprzedaż paliwa stałego po cenie wyższej niż 996,60 zł brutto nie uprawnia do otrzymania rekompensaty.”

 

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

 

Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

 

Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.08.2022r ( Dz.U z 2022r. poz.1712 ).

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów

 

Wnioski można składać:

·         papierowo w Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45

·         pocztą na adres: Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów

·         elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAPpod adresem- MOPS-Mszczonow

 

Jak złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP – KROKI:

1.    Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.

2.    Wniosek zeskanować.

3.    Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.

4.    W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.

5.     Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

 

czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT DOT. REALIZACJI DODATKU WĘGLOWEGO

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

Utworzono dnia 17.08.2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że realizatorem zadania ,,DODATEK WĘGLOWY" w Gminie Mszczonów jest Centrum Usług Społecznych z siedzibą przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przygotowań proceduralnych. O postępach we wdrażaniu programu będziemy informować na bieżąco.

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych

OTWARTY KONKURS OFERT - DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE DLA RODZIN

Utworzono dnia 13.07.2022

logo Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej; flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania będącego usługą społeczną pod nazwą "Działania terapeutyczne dla rodzin" określoną w Programie Usług Społecznych w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Informacje dostępne pod linkami:

https://www.mops.mszczonow.pl/bip/konkursy/2022r-ogloszenia-konkursow-i-ich-wyniki

https://www.bip.mszczonow.pl/118,ogloszenie

OTWARTY KONKURS OFERT - ZŁOTA RĄCZKA

Utworzono dnia 12.07.2022

logo Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej; flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania będącego usługą społeczną pod nazwą "Złota rączka" określoną w Programie Usług Społecznych w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Informacje dostępne pod linkami:

https://www.mops.mszczonow.pl/bip/konkursy/2022r-ogloszenia-konkursow-i-ich-wyniki

https://www.bip.mszczonow.pl/118,ogloszenie

OTWARTY KONKURS OFERT - ZŁOTA RĄCZKA

Utworzono dnia 15.06.2022

 

logo Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej; flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania będącego usługą społeczną pod nazwą "Złota rączka" określoną w Programie Usług Społecznych w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Informacje dostępne pod linkami:

https://www.mops.mszczonow.pl/bip/konkursy/2022r-ogloszenia-konkursow-i-ich-wyniki

https://www.bip.mszczonow.pl/118,ogloszenie

czytaj dalej na temat: OTWARTY KONKURS OFERT - ZŁOTA RĄCZKA

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO - ŚWIĘTO WYJĄTKOWYCH RODZIN

Utworzono dnia 30.05.2022

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                                                                                                          (Jan Paweł II)

 

Szanowni Rodzice Zastępczy

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składamy Państwu gorące podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Państwa empatia i troska okazana dzieciom pozwala im wzrastać w cieple domowego ogniska.

Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w wypełnianiu zaszczytnej roli rodziny zastępczej. Wasze zaangażowanie pozwala tworzyć dom, w którym panuje miłość i spokój, a dzieci doświadczają szczęśliwych chwil beztroskiego dzieciństwa.

Niech sprzyjające okoliczności zawsze pozwalają na realizację wszelkich planów i zamierzeń, przynosząc zadowolenie i satysfakcję z pracy oraz dalsze sukcesy dla dobra dzieci.

 

Monika Malczak

dyrektor Centrum Usług Społecznych
w Mszczonowie
wraz z pracownikami Centrum

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny