Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

AKTUALNOŚCI, strona 5:

Feriada

Utworzono dnia 10.01.2022

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 05.01.2022

Konsultacje społeczne "Diagnozy obecnego stanu świadczenia usług społecznych dla Gminy Mszczonów"

Utworzono dnia 13.12.2021

logo Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej; flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

 

Szanowni Państwo,

Burmistrz Mszczonowa zaprasza mieszkańców  do wyrażenia opinii dotyczących „Diagnozy obecnego stanu świadczenia usług społecznych dla Gminy Mszczonów”. 

Diagnoza została przeprowadzona w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest ważnym elementem w procesie tworzenia Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie.

Przeprowadzenie diagnozy jest jednym z zadań realizowanych przez Centrum. Celem diagnozy jest dostarczenie władzom gminy informacji o potrzebach mieszkańców w zakresie usług społecznych oraz o potencjale usługowym środowiska lokalnego.

Badania były przeprowadzane w okresie październik i listopad  2021 roku.

Diagnoza opracowywana jest raz na 5 lat i stanowi podstawę do opracowywania gminnych programów usług społecznych.

Uwagi można składać od 17 do 27 grudnia 2021 r. za pośrednictwem formularza konsultacyjnego:

1) drogą pocztową – na adres: Centrum Usług Społecznych ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów

2) osobiście – w siedzibie Centrum Usług Społecznych ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów

3) w wersji elektronicznej – formularz zeskanowany lub wypełniony elektronicznie przesłany na adres: cus@mszczonow.pl

Poniżej zamieszczamy link do Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa dotyczący konsultacji z mieszkańcami:

https://www.bip.mszczonow.pl/98,konsultacje-aktow-prawa-miejscowego

Dziękujemy za udział w konsultacjach i wypełnienie formularza.

Ankieta dotycząca usług społecznych na terenie Gminy Mszczonów

Utworzono dnia 21.10.2021

Na obrazku umieszczono logotypy Funduszy Europejskich, Barwy Rzyczpospolitej Polskiej oraz flaga Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny.  Ponizej umieszczono tekst dotyczący wypełnienia ankiety na temat usług społecznych na terenie Gminy Mszczonów. Poniżej umieszczono herb Gminy Mszczonów oraz logo firmy Izabela Wikar Konsulting. Na dole strony umieszczono informację na temat  źródła finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020

W imieniu Burmistrza Mszczonowa oraz Dyrektora Centrum Usług Społecznych
serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Mszczonów do wzięcia udziału w ankiecie
dot. usług społecznych na terenie Gminy

Ankieta jest dobrowolna i anonimowa

Z góry dziękujemy za wszystkie odpowiedzi

Link do ankiety: https://forms.gle/8MLTdw19BULoCWoT6

czytaj dalej na temat: Ankieta dotycząca usług społecznych na terenie Gminy Mszczonów

Dobry Start 300 +

Utworzono dnia 02.07.2021

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn: Nowe Usługi Społeczne w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów

Utworzono dnia 10.02.2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn.: Nowe usługi społeczne w projekcie – Centrum Usług Społecznych
w Gminie Mszczonów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w linku poniżej: 

https://www.mops.mszczonow.pl/bip/zapytania-ofertowe/2020-r/wybor-oferenta/n,zawiadomienie-o-wyborze-oferty-w-postepowaniu-pn-nowe-uslugi-spoleczne-w-projekcie-centrum-uslug-spolecznych-w-gminie-mszczonow

czytaj dalej na temat: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn: Nowe Usługi Społeczne w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów

500+

Utworzono dnia 27.01.2021

Informacja dotycząca zaświadczenia "Czyste powietrze"

Utworzono dnia 27.01.2021

Wniosek o wydanie zaświadczenia „Czyste Powietrze”

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia składamy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Mszczonowie ul. Grójecka 45, tel. 46/857 12 73

Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Podziękowania

Utworzono dnia 04.01.2021

PODZIĘKOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie serdecznie dziękuje  za wsparcie klientów tutejszego Ośrodka w okresie Świąteczno-noworocznym:

  1. CARITAS przy kościele pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie,
  2. przedszkolakom i ich rodzicom z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mszczonowie,
  3. uczniom oraz rodzicom ze szkoły Podstawowej we Wręczy,
  4. parafianom z Kościoła pod wezwaniem Św. Ojca Pio w Mszczonowie,
  5. pracownikom firmy Jeronimo Martins w Mszczonowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Utworzono dnia 31.12.2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

ZAPRASZA

do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Nowe usługi społeczne w projekcie – Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami umieszczono w linku poniżej: 

https://www.mops.mszczonow.pl/bip/zapytania-ofertowe/2020-r

W dniu 21 stycznia 2021 roku dokonano czynności otwarcia ofert na realizację zadania pn.: Nowe usługi społeczne w projekcie – Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów". Protokół z czynnosci otwarcia ofert dostępny jest pod adresem: https://www.mops.mszczonow.pl/bip/zapytania-ofertowe/2020-r/n,nowe-uslugi-spoleczne-w-projekcie-centrum-uslug-spolecznych-w-gminie-mszczonow

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny