Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Klub Senior+

 

 

 

Seniorze! Skorzystaj ze zdalnych kanałów rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19

Możesz to zrobić przez:

Telefon -> Infolinia nr tel. 989

Komputer osobisty -> e-rejestracja na stronie internetowej: http://pacjent.gov.pl

Telefon komórkowy -> Wyślij SMS na numer 

664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

 

Więcej informacji o szczepieniach na dedykowanej stronie: https://www.gov.pl/szczepimysie 

 

 

 

 

Witamy na stronie Klubu Senior+ w Mszczonowie

Klub Senior+ w Mszczonowie funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały

Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

Cel działania Klubu:

Klub Senior+ w Mszczonowie to miejsce spotkań mieszkańców gminy Mszczonów

w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji.
Celem Klubu Senior+ w Mszczonowie jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.

Uczestnictwo w Klubie:

Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Mszczonowie może zostać każdy mieszkaniec gminy  Mszczonów, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.
Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

Uczestnictwo w Klubie Senior+ w Mszczonowie odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania godności, wolności
  i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

Przyjęcie do Klubu Senior+ w Mszczonowie wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa  wraz z wymaganymi załącznikami. Uczestnicy przyjmowani są do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. Uczestnictwo w Klubie rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia udziału Seniora / Seniorki w zajęciach wybranej stałej sekcji lub w warsztatach.

Funkcjonowanie Klubów Senior+ w Mszczonowie:

Pierwszy Klub "Senior+"mieści się w przy ulicy Jeżynowej 4 i funkcjonuje do stycznia 2020r.

W godzinach: pon.      13.15 – 16.15

                       środa    10.00 – 13.00

                       piątek      9.00 – 12.00

Drugi Klub Senior+ mieści się przy ul Tarczyńskiej 54/62 (parafia św. Ojca Pio) w Mszczonowie i funkcjonuje od stcznia 2021r.

 W godzinach: pon. 10.00 - 13.00

                        wt.   10.00 - 13.00

                        czw. 14.00 - 17.00

W uzasadnionych sytuacjach zajęcia w klubie mogą odbywać się w innych godzinach.
 

Oferta Klubu:

Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu.
Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, spotkania integracyjne.

Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

 • stałych sekcji liczących co najmniej 7 uczestników Klubu,
 • warsztatów tematycznych,
 • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynek

Podstawy działania Klubu:
Klub działa zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508),
 • Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
 • Regulaminu Klubu Senior + w Mszczonowie

Podmiot prowadzący: Gmina Miasto Mszczonów
jednostka organizacyjna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
ul. Grójecka 45

                       piątek      10.00 – 13.00
 

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie:

96-320 Mszczonów ul. Grójecka 45
tel. 46 857 12 73,  

Kierownik Klubu Senior+ w Mszczonowie:

Monika Kubiak

Telo. 515070297

 

AKTUALNOŚCI:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekun Klubu Senior+

Utworzono dnia 04.10.2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko "Opiekun w Klubie Senior+” z dnia 21 września 2021r., została wybrana Pani Anna Gałach zamieszkała w Mszczonowie.

 

Mszczonów, dn. 04.10.2021r.

czytaj dalej na temat: Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekun Klubu Senior+

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekun Klubu Senior+

Utworzono dnia 21.09.2021

NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA  STANOWISKO OPIEKUN W  KLUBIE  SENIOR + W  CENTRUM  USŁUG  SPOŁECZNYCH  W MSZCZONOWIE

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko Opiekun w Klubie Senior +,  nie została wybrana żadna osoba.

                                                                                                                                                                  

 Mszczonów dn. 21.09.2021r.

czytaj dalej na temat: Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekun Klubu Senior+

Nowe ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun w Klubie Senior +

Utworzono dnia 06.09.2021

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie ogłasza nabór na stanowisko: OPIEKUN W KLUBIE SENIOR + w Mszczonowie ( UMOWA ZLECENIA ) 1. Wymagania konieczne: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) korzystanie z pełni praw publicznych, c) nieposzlakowana opinia, d)...

czytaj dalej na temat: Nowe ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun w Klubie Senior +

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekun Klubu Senior+

Utworzono dnia 06.09.2021

Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Opiekun w Klubie Senior + nie wyłoniono żadnej kandydatury.

Nabór na stanowisko opiekuna w Klubie Senior+

Utworzono dnia 18.08.2021
Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekun w Klubie Senior + Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie ogłasza nabór na stanowisko: OPIEKUN W KLUBIE SENIOR + w Mszczonowie (UMOWA ZLECENIA ) 1. Wymagania konieczne: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b)...
czytaj dalej na temat: Nabór na stanowisko opiekuna w Klubie Senior+

Zawieszenie zajęć w Klubach Senior+

Utworzono dnia 17.03.2021

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją w kraju spowodowaną Covid - 19  zajęcia w Klubach zostają zawieszone od dn. 15.03.2021r. do 09.04.2021r..Ze względu na duży wzrost zachorowańw gminie Mszczonów zajęcia w trybie zdalnym nie będą się odbywać. Za utrudnienia przepraszamy, szczególnie uczestników naszych Klubów Senior+. Trzymajcie się zdrowo!

czytaj dalej na temat: Zawieszenie zajęć w Klubach Senior+

GALERIE:

Warsztaty w czasie pandemii

Warsztaty w czasie pandemii

Warsztaty manualne w Kubie Senior+

Warsztaty manualne w Kubie Senior+

Dzień Seniora w Klubie Senior+

Dzień Seniora w Klubie Senior+

Wyjazd integracyjny seniorów

Wyjazd integracyjny seniorów

Wrzesień w klubie Senior+

Wrzesień w klubie Senior+

Warsztaty manualne w Klubie Senior+

Warsztaty manualne w Klubie Senior+

Bezpieczny Senior

Bezpieczny Senior

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

Międzypokoleniowy Dzień Aktywności

Międzypokoleniowy Dzień Aktywności

Psycholog w Klubie Senior+

Psycholog w Klubie Senior+

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny