Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów"

logo Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej; flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie  01 stycznia 2021 roku rozpoczął realizację   projektu w ramach środków unijnych pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” nr POWR.02.08.00-00-0068/20, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej 27 listopada 2020 roku pomiędzy Gminą Mszczonów a Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Działanie 2.8  Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku społecznym.

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 roku - 31.07.2023 roku.

Wartość projektu: 3 124 999,65 złotych.

Głównym celem projektu jest wpracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Gminy Mszczonów w okresie 01.01.2021-31.07.2023, w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych mieszkańców Gminy Mszczonów, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych.

Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Mszczonów. Oferta Centrum Usług Społecznych skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy, którzy zgłoszą chęć/potrzebę skorzystania z usług społecznych, również do tych ,którzy dotychczas nie korzystali z usług pomocy społecznej.

Informacje o dofinansowaniach UE dostępne pod adresem: www.mapadotacji.gov.pl

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny