Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Nieodpłatna pomoc prawna

https://www.mszczonow.pl/159,wazne-komunikaty?tresc=24806

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy prawnej uprawniona jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

- sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2020 roku

Punkty

Adres

Godziny otwarcia

Osoba udzielająca

 

 

 

I

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16
– punkt prowadzony przez Fundację Gołębie Serce (ul. Litewska 33B,

36-001 Rzeszów) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Poniedziałek     1300-1700

Wtorek              1000-1400

Środa                 800- 1200

Czwartek           1300-1700

Piątek                1200-1600

Nr tel. (17) 770-70-68

 

Fundacja Gołębie Serce

adwokaci,

radcowie prawni,

oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

 

 

 

 

 

 

II

Wiskitki, ul. Kościuszki 1

– punkt prowadzony przez Fundację Fundację Gołębie Serce (ul. Litewska 33B, 36-001 Rzeszów) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Wtorek             1300-1700

Środa                1200-1600

Piątek               1200-1600

Fundacja Gołębie Serce

adwokaci,

radcowie prawni,

oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 (Urząd Gminy)

– punkt prowadzony przez Fundację Fundację Gołębie Serce (ul. Litewska 33B, 36-001 Rzeszów) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Poniedziałek      800-1200

Czwartek           1200-1600

 

 

 

 

Fundacja Gołębie Serce

adwokaci,

radcowie prawni,

oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

 

 

 

 

 

III

Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1

Urząd Miejski w Mszczonowie

 

 

 

Wtorek               1200-1600

Środa                  1300-1700

 

 

Czwartek             800-1200

Adwokat Ewa Minor-Łunkiewicz

Radca Prawny Łukasz Osuchowski

 

Adwokat Ewa Minor-Łunkiewicz

Radca Prawny Łukasz Osuchowski

Radziejowice, ul. Kubickiego 3 (GOPS)

Poniedziałek       800-1200

 

Piątek                 800-1200

Radca Prawny Katarzyna Markowska

 

Adwokat Magdalena Marcinkowska-Adamiak

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny