Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Dobry Start

Świadczenie Dobry Start w wysokości  300 zł  (jednorazowo) przysługuje dla wszystkich uczniów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

 Świadczenie przyznawane jest  bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci, uczących się od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających  w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Wniosek można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Wersję papierową wniosku można składać od 1 sierpnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie ul. Grójecka 45.

 Ważne! Aby otrzymać świadczenie wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gmina będzie miała maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie  i wypłatę świadczenia.

Świadczenie dobry start nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny