Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł bez względu na dochód. Ma ono na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku ( dzieci w wieku do lat 16 uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu),
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. osobie w wieku powyżej 16 roku życia legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  4. osobie, która ukończyła 75 lat życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby niepełnosprawnej, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie otrzymującej dodatek pielęgnacyjny w ZUS i KRUS.  

Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć :

  • orzeczenie o niepełnosprawności

Zasiłek pielęgnacyjny podlega  koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia rodzinnego lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego      ( tj. Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luxemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria) i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki, wniosek wraz z dokumentami  zostanie przekazany do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w celu ustalenia, czy  zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny