Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Świadczenie Wychowawcze

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia 18-go roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Z uwagi na obecnie trwający okres świadczenia 2019/2021, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca w którym wpłynął wniosek do końca okresu świadczeniowego czyli 31 maja 2021 r. Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać za pośrednictwem strony Ministerstwa pod adresem www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz poprzez bankowość elektroniczną czy w sposób tradycyjny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wniosły iż, od 1 lipca rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, jakim jest narodzenie dziecka. Wniosek złożony w okresie 3 miesięcy od momentu narodzin, uprawnia do wypłaty świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona została ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Nadchodzący nowy okres świadczeniowy 2021/2022, wprowadza nowe zasady w zakresie czasookresu składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Ustawodawca wprowadza możliwość elektronicznego złożenia wniosku od 1 lutego 2021r. a papierowo od 1 kwietnia 2021r. Celem jest aby wnioski złożone w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia uprawniały do wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia 30 czerwca, tak aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń wychowawczych. Wnioski złożone analogiczne w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja wypłata nastąpi do dnia 31 lipca. Złożenie wniosku w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca wypłata nastąpi do dnia 31 sierpnia. Natomiast złożenie wniosku w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca  wypłata świadczenia do dnia 30 września.

Świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luxemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria) i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki, wniosek wraz z dokumentami  zostanie przekazany do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w celu ustalenia, czy  zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny