Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie

ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów

 

Statut

UCHWAŁA NR XI/78/19
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 5061)) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 8692)) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc:
1. uchwała Nr XIX/194/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie ustalenia
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 98,
poz. 3498), uwzględniająca zmiany wprowadzone:
a) uchwałą nr XXVI/268/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 listopada 2008 roku zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego Nr 219, poz. 9436),
b) uchwałą Nr XX/156/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012 roku zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2012 r. poz. 3341),
c) uchwałą Nr L/397/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014 roku zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2014 r. poz. 9715),
d) uchwałą Nr XXXXI/145/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 2016 roku zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3269),
e) uchwałą nr XXXVI/261/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2017 roku. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 3246);
2. uchwała NR LV/414/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2018 r., poz. 8124);
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Poz. 10965

 

Załączniki:

Statut

Utworzono dnia 17.02.2020, 07:58

Informacje

Liczba wyświetleń: 69
Utworzono dnia: 13.01.2020

Historia publikacji

  • 17.02.2020 07:58, Administrator
    Dodanie załącznika: Statut
  • 17.02.2020 07:57, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 13.01.2020 13:47, Administrator
    Dodanie strony: Statut