Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Projekt pn. "Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej"

Fundacja Centrum Rozwoju Społecznego i Obywatelskiego ul. Łukiska 2/8, 04-123 Warszawa w partnerstwie z Gminą Mszczonów- Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów, rozpoczęła realizację projektu pn. „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IX. Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny poprzez rozwój placówek wsparcia dziennego i programów deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzież na terenie gminy Mszczonów.

Grupę docelową projektu stanowią dzieci i młodzież w wieku 3- 18 lat, z orzeczeniami o niepełnosprawności, orzeczeniami z poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub po wstępnej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej, zagrożonych dysfunkcją i marginalizacją z obszaru województwa mazowieckiego oraz ich rodzice/ opiekunowie (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego) w szczególności z gminy Mszczonów.

Okres realizacji projektu 01.09.2023r. - 31.12.2023r. 

Wartość projektu: 502 408,78 zł

na niebieskim tle znajdują się 3 gwiazdki biała żółta i niebieska, napis Fundusze Europejskie Program Regionalny   flaga Polski w kolorach biało-czerwonym, napis Rzeczpospolita Polska    czerwony napis Mazowsze na białym tle pod spodem napis serce Polski      Napis Unia Europejska pod spodem Europejski Fundusz Społeczny, flaga Unii Europejskiej

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny