Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie

Lokalna Karta Dużej Rodziny

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 3+ - GMINY MSZCZONÓW

 

Ośrodek pomocy opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 16 kwietnia 2012 roku pod poz. 3342 uchwałę Nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „3+”. Program przewiduje w szczególności indywidualne ulgi realizowane na podstawie Karty dużej rodziny 3+, które są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokument ten uprawnia do 50% ulgi:

  • przy zakupie biletów do kina w MOK w Mszczonowie,
  • przy zakupie biletów na termy i na lodowisko w OSiR w Mszczonowie,
  • za wypożyczenie rowerów lub kijków nordic walking w OSiR,
  • przy wejściu na halę sportową oraz na boiska OSiR-u,
  • w opłatach za zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane przez jednostki gminne,
  • w opłatach za korzystanie przez dzieci ze świadczeń udzielanych przez przedszkole publiczne poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie.

Karta Dużej Rodziny 3+ uprawnia do dopłat do kosztów wyjazdów na zielone szkoły w wysokości 50%.

Karta ,,Rodzina 3+’’ przysługuje bez względu na Twój dochód, jeśli jesteś zameldowany i zamieszkujesz na terenie Gminy Mszczonów, masz rodzinę składającą się z rodziców ( lub jednego rodzica), trójki lub więcej dzieci w wieku do 24 roku życia w przypadku dzieci uczących się lub gdy tworzysz rodzinę zastępczą. Każdy członek rodziny spełniające w/w warunki otrzyma bezpłatnie imienną kartę.

Informację oraz wnioski można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie, ul. 45;

tel. 46 857 12 73 wew. 28.

 

Lokalna Karta Dużej Rodziny

Utworzono dnia 26.10.2020, 14:23

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny